Uitkeringsadministratie

Visma Idella heeft diverse diensten ontwikkeld om het excassoproces te vergemakkelijken, onderhouden en optimaliseren.

Excasso Services

Met Excasso Services administreer en muteer je gemakkelijk online je excassogegevens. Aanpassingen worden automatisch verwerkt volgens de actuele wet- en regelgeving. Je uitkeringsadministratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor begunstigden en pensioenfondsbesturen, Belastingdienst, Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De voordelen:

 • Volledig geautomatiseerd betalingsproces
 • Volop mogelijkheden en flexibiliteit in de betalingen
 • Mogelijkheid om betalingen met terugwerkende kracht uit te voeren
 • Altijd voldoen aan actuele wet- en regelgeving

Regelingen- en rechtenadministratie

Voor de uitvoering van complexe regelingen staat een gespecialiseerd team voor je klaar. Zij voeren je complete regeling uit – vanaf vaststelling van recht, duur en hoogte tot de bruto-netto berekening en de verantwoording en afhandeling van eventuele bezwaarschriften.

Uitbesteden Ziektewet-administratie eigenrisicodrager

Als werkgever kun je eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Je berekent en betaalt dan zelf het ziekengeld voor bepaalde groepen (voormalige) medewerkers. Ook geef je uitvoering aan casemanagement, verzuimbegeleiding en re-integratie. In ruil daarvoor betaal je een lagere ZW-premie. Door de “ZW-administratie eigenrisicodrager” aan Visma Idella uit te besteden ben je verzekerd van een tijdige en correcte uitvoering. De voordelen:

 • Een professionele en sluitende ZW-administratie
 • Altijd een specialist op het gebied van eigenrisicodragerschap tot jouw beschikking
 • Profiteer van goed casemanagement en professionele verzuim- en reïntegratiebegeleiding, dankzij onze samenwerking met Qare Nederland
 • Weet waar je aan toe bent door onze voorspelbare prijsstelling

Voor vragen klik hier of bel 088-2302347.

Uitbesteden administratie aanvullende uitkeringen bij werkloosheid

Uit de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vloeien verplichtingen voort, die je natuurlijk zo goed mogelijk wilt nakomen. Daarbij gaat het om verplichtingen vanuit de cao, een besluit, sociaal plan of individuele regelingen tot het verzorgen van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid. Alle regelingen waarin het recht op een uitkering is opgenomen vragen om een zorgvuldige uitvoering van de uitkeringsadministratie. Met de specialisten van Visma Idella ben je er zeker van dat jouw administratie perfect in orde is. De voordelen:

 • Een professionele en sluitende administratie aanvullende uitkeringen werkloosheid
 • Altijd een specialist op het gebied van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid tot jouw beschikking
 • Weet waar je aan toe bent door onze vaste prijsstelling

Voor vragen klik hier of bel 088-2302650.

Uitbesteden APPA pensioen en wachtgeld administratie

Het nakomen van alle wettelijke verplichtingen rond de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) vraagt specifieke kennis en neemt veel tijd in beslag. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit vlekkeloos verloopt. Je wil natuurlijk zorgvuldig en accuraat handelen tegenover (voormalige) bestuurders. Dat realiseer je wanneer je de administratie uitbesteedt aan Visma Idella. De voordelen:

 • Heldere actuariële- en voorzieningsberekeningen en uniforme pensioenoverzichten (UPO)
 • Altijd de juiste berekening van pensioenen en wachtgelden
 • Een persoonlijke benadering en uitstekende service (klantwaardering: 8,1)

Voor vragen klik hier of bel 088-2302370.

Uitbesteden uitkeringsadministratie

Begunstigden moeten altijd juist, tijdig en volledig betaald worden. Maar wat als je met terugwerkende kracht een herrekening moet doorvoeren of een uitkering wilt blokkeren? Je kunt een betrouwbaar en efficiënt excassoproces realiseren door dit volledig uit te besteden aan Visma Idella. De voordelen:

 • Altijd professionals met de juiste kennis tot je beschikking
 • Gegarandeerd compliant met de actuele wet- en regelgeving
 • Bespaar op trainings- en opleidingskosten voor het onderhouden van vakkennis
 • Inzicht in de uitvoering van pensioenen voor verantwoording aan opdrachtgevers en toezichthouder
 • Krijg grip op de kosten van je excassoproces dankzij onze vaste prijsstelling

Business Continuity Services

Door toezicht, vergrijzing, strenge wet-en regelgeving en de roep om transparantie liggen uitkeringsinstanties continu onder een vergrootglas. Met Business Continuity Services ben je aantoonbaar in control over je excassotraject, ook bij crisis, uitval, uitwijk en pieken. De voordelen:

 • Altijd voldoende kennis, kunde en capaciteit voor een correcte uitvoering van je excassotraject
 • Altijd voldoen aan de laatste wet-en regelgeving
 • Aantonen dat je in control bent en een ‘fall back’ voorziening hebt
 • Altijd voldoen aan alle eisen van de toezichthouder op je excassotraject

Service Delivery Management

Visma Idella kan het functioneel applicatiebeheer van uw pensioenoplossing voor je uitvoeren. Denk aan het bewaken van service levels, wijzigingen in de dienstverlening en bijbehorende rapportages. Je beschikt over een service delivery manager en een lead consultant als vaste aanspreekpunten voor de afhandeling van wensen, ondersteuning bij veranderingen, financiële afwikkeling, escalaties en overleg over de kwaliteit van de dienstverlening. Verder informeren wij je proactief over wet- en regelgeving en de impact op je administratie, processen en IT. De voordelen:

 • Functioneel applicatiebeheer is in veilige handen
 • Overzichtelijke SLA rapportage, geschikt voor audits
 • Regelmatig overleg over uw excassoproces inclusief suggesties voor verbetering
 • Continuïteit en borging van kennis van je proces

Meer weten?

Op het gebied van pensioenuitkeringen is Visma Idella marktleider in Nederland. Voor meer dan 100 pensioenfondsen en enkele tientallen pensioenuitvoerders, verzekeraars en banken verwerken wij ca. 1,5 miljoen pensioen- en overige uitkeringen (zoals o.a. lijfrente of arbeidsongeschiktheid) per maand. Weten wat we voor u kunnen betekenen?

Idella Fred CTO 3

Goedemorgen,

Visma Idella is nieuwsgierig. Jij ook?
Wij zijn benieuwd waar we je mee mogen helpen.

Visma Idella insights